Reglement Cuijk on Ice

 • Het betreden van de ijsbaan is geheel op eigen risico.
 • Voor de veiligheid tijdens het schaatsen zijn beschermende kledingstukken handig, het dragen van handschoenen wordt echter ten zeerste aangeraden.
 • De ijsbaan mag alleen betreden worden met ondergebonden schaatsen.
 • Zonder toestemming van de organisatie is het NIET toegestaan:
  (ijs)hockeysticks, sleden, stoelen en andere hulpmiddelen op de baan te gebruiken.
 • Het is verboden om andere bezoekers te hinderen tijdens het schaatsen.
 • Sneeuw- en ijsballen gooien is verboden.
 • De organisatie, met de aanwezige vrijwilligers, het horecapersoneel en/of beveiligingsmedewerker(s),behoudt zich te allen tijde het recht voor om iedereen die zich niet volgens de geldende regels gedraagt, de toegang te weigeren c.q. van het terrein te verwijderen.
 • Schade aan eigendommen van Cuijk on Ice, zoals boardings, schaatsen, tent, decoratie etc.,zullen te allen tijde worden verhaald op de veroorzaker.
 • De organisatie kan op geen enkele wijze verantwoordelijkheid dragen voor letsel ontstaan op of rond de ijsbaan. De organisatie aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.
 • De organisatie kan op geen enkele wijze verantwoordelijkheid dragen voor schade aan, of vermissing van, (persoonlijke) eigendommen. De organisatie aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.
 • Het is verboden om de volgende zaken mee te nemen op het ijs: glaswerk, blikjes, plastic flessen, etenswaren, alcoholhoudende dranken, 
 • Het is niet toegestaan te roken op de schaatsbaan.
 • Schaatsers en/of publiek dienen de aanwijzingen van de organisatie, de aanwezige vrijwilligers, het horecapersoneel en/of beveiligingsmedewerker(s) te allen tijde op te volgen.
 • Het niet opvolgen zal onmiddellijk leiden tot verwijdering van het evenementen terrein.
 • Onder de 18 jaar wordt geen alcohol verstrekt 
 • Let op: Noren zijn niet toegestaan