Cuijk on Ice Stopt er mee.

Cuijk on Ice 2019-2020 was de 11e keer en ook de laatste keer.

 

Na deze 11e keer heeft het bestuur van Cuijk on Ice besloten om te stoppen met het organiseren van de ijsbaan op het Louis Jansenplein.

Na 11 succesvolle jaren zijn we ook 11 jaar ouder geworden en is het genoeg geweest.

We vinden het jammer voor Cuijk, voor de kinderen en voor iedereen die samen met ons genoten heeft van de ijsbaan.

Wij bedanken de hoofdsponsor en alle sponsoren die ons al die jaren gesteund hebben. Wij bedanken alle vrijwilligers die geholpen hebben met het opbouwen, het opruimen, het plannen en alle diensten die er gedraaid moesten worden. Wij bedanken ook partycentrum de Bond, die alle jaren café on ice heeft verzorgd en Lunchroom de Dom, die de Koek en Zopie verzorgde.

Wij bedanken ook de gemeente die ons altijd ter wille is geweest met materialen, vergunningen en vele jaren opslag.

 

Het is ons niet gelukt om iemand te vinden die het stokje van ons overneemt, maar we hopen dat er in de toekomst toch weer ooit een ijsbaan komt.

 

We bedanken ook alle grote en kleine schaatsers, de scholen, de bezoekers en iedereen, die door hun enthousiasme, ook meegewerkt hebben aan het succes van onze ijsbaan!

 

Hebt u nog een multi-kaart met ongestempelde vakken, neem dan contact met ons op via info@cuijkonice.nl